Sunday, December 25, 2011

രണ്ടു മഹാത്ഭുതങ്ങൾ
പൂക്കൾ മഹാത്ഭുതങ്ങളല്ലെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമോ..! അപ്പൊ ഇവയും മഹാത്ഭുതങ്ങൾ തന്നെ... ഉരിഞ്ഞ മുണ്ട് ഉടുക്കാൻപോലും സമയമില്ലാതെ മനുഷ്യർ നെട്ടോട്ടമോടുമ്പോൾ മുറ്റത്ത് രണ്ടു ചെടികൾ നടാനും അവയെ പരിപാലിക്കാനും അവയിൽ വിരിയുന്ന പൂക്കളുടെ സൗന്ദര്യവും സുഗന്ധവും നുകരാനും ആരാ മിനക്കെടുന്നത്....!!